This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Koulu ja kirjasto

Hassin koulu

Hassin koulun edustalla. Opettajat kuvassa ovat Mimmi Blomroos ja Aino Hassi.Hassin kansakoulu oli Juokslahden ja Sammallahden kansakoulujen kanssa samanikäisenä Jämsän vanhimpia. Se perustettiin 1891. Alun perin koulua pidettiin Salmijärven talolta vuokratuissa tiloissa, mutta paine hankkia oikea koulutalo oli suuri. Kunta osti Norolan talon saadakseen koulukiinteistön, mutta Norola ei kelvannut koulukäyttöön. Lopulta kunta vaihtoi maata Hintan talon kanssa ja sai koululle paikan, joka miellytti myös Okskulmalta saapuvien lasten vanhempia.

Opettajista muistetaan parhaiten Mimmi Blomroos, joka opetti koulussa vuosina 1906 - 1933, sekä Irja Viljo (myöh. Hassi), joka opetti vuodesta 1935 aina koulun lopettamiseen 1968 asti.

Kirjasto

Koulun myötä syntyi Hassiin koulukirjasto, joka on ollut toiminnassa ainakin jo vuonna 1897. Koulun lopetettua kirjasto jatkoi kuitenkin toimintaansa 70-luvun puoliväliin saakka.

Myös Suomalaisella seuralla oli omaa kirjastotoimintaa.