This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Hämäläinen kulttuurimaisema avautuu museonmäeltä

Längelmäen kotiseutumuseo sijaitsee Länkipohjan taajaman tuntumassa Hiukkaan kylätien varrella pienellä honkien varjostamalla harjulla. Sijainti on rauhallinen, eikä museon välittömässä läheisyydessä ole muita rakennuksia, joten miljöö on säilynyt ehyenä.

Harjulta avautuu laaja näkymä yli hämäläisen järvimaiseman. Hiukkaanlahti ja toisaalla Länkipohjanlahti siintävät peltojen ja pientalojen täplittämien kumpareiden lomasta. Honkametsän toisella laidalla näkyvät Längelmäen pappilan rakennukset, jotka ovat osa längelmäkeläistä rakennuskulttuuriperintöä. Museorakennukset sijaitsevat seurakunnalta vuokratulla maalla.

Museomiljöötä on viime vuosina kunnostettu rakentamalla pihapiiriin perinteinen riukuaita sekä kaivo. Vuosittain Längelmäki-seura järjestää museonmäellä pihansiivoustalkoot, jotta luonnonkaunis ympäristö säilyy siistinä.

Hiukkaan kylämaisemaa Maisemaa museomäen ympäristöstä Hiukkaalta