This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Kirkkoherranpappila

Kirkkoherranpappila. Pappilarakennuksen pihasivulla on ns. mutterikuisti.Kirkkoherranpappila sijaitsee Länkipohjan eteläpuolella, Hiukkaan kylässä. Päärakennuksessa on kirkkoherranvirasto ja papin asuintilat.

Pappilarakennus on valmistunut 1820-luvun alkupuolella. Rakennusta jatkettiin kahdella kamarilla ja keittiöllä vuonna 1899, myös taitekatto muutettiin tällöin harjakatoksi.

Peruskorjaus on tehty vuonna 1977, jolloin uusittiin 1950-luvun keskuslämmitys ja pääosa rakennuksen ikkunoista.

Pihapiirissä on 1940-luvun lopulla rakennettu talousrakennus. Tämän piharakennuksen takana sijaitsee hirsinen kanala 1900-luvun alkupuolelta. Holvattu lohkokivinen maakellari on tontin eteläpuolella. Pihamaalla on 1800-luvulla istutettua puustoa.

1960-luvulla purettu väentupa oli pappilan suuntainen rakennus, jossa oli pirtti, keittiö ja kaksi kamaria. Väentuvassa asui vuokraviljelijä, jonka kuului myös pitää kyytihevosta papille. 1950-luvulla väentuvassa asui nimismiehiä ja pirtissä pidettiin rippikoulua.

Väentupaa vastapäätä oli pappilan talli, joka purettiin 1940-luvulla. Tallirakennukseen päädyssä olevat kärryliiteri ja rehusuoja ovat jäljellä viereisen tilan puolella.

Piharakennuksen paikalla oli ennen rakennus, jossa oli sauna, puuvaja ja aitta. Pappilan vilja-aitta oli etelärinteessä. Riihi purettiin 1940-luvun lopulla ja hirsinen navetta 1960-luvulla.

Kohde on mukana julkaisussa Pirkanmaan kulttuurihistorialliset kohteet.