This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
2004 runokilpailun muita runoja 1

Toistaiseksi vain osa runoista (runo / kilpailuun osallistuja) on kopioitu sivuillemme. Sivua täydennetään vähitellen.

Äijä tuumoa
Nimimerkki "äijä2703"

Jo o komii päivä.
Paistoa aurinko taivoan täyveltä.
Se porottoa ni että polttoa noamoa.
Vois kyllä välillä satoa vettä,
sais pellolta enemmä heineä ja kauroa.

Mänisköhä soutaa uistinta?
Ei se ota pouvalla pilikkii kuha.
Mitehä jos illalla kokeilis pitkeä siimoa.
Yö siinä mänis - ehkä lahnoja tulis,
mutta ei vihti matoja kaivoa.

Ei pijä helteellä rehkijä liikoa.
Jos lämmittäs täneä vaikka sauna.
Tekis vihta ja olis laiskasti rannalla.
Tuntus se mukavalta kuumalla ilimalla,
istuva laiturilla ajatukset taivaalla.

Jos oikiisti ymmärteä,
voisko elämä eneä hyvemmäks tulla?
Eikä muuvalla voi olla parempoa,
on se olo ni mukavoa mulla.
Mänii, tulii ja olii. Eleä.

Keseä ja runuu
Nimimerkki "Veäntäjä"

Mitähä se Virtas Jukka tästäki tuumoa,
keskellä Jämpsänkoske huumoa,
ku se joutuu lukii niim monta runuu.

Ohan sillä onneks apuakin senteä,
jalakapalloilija siihe mukoa ennätteä,
ja Pitkuu ja Juveenia, ja ketä kaikkii.

Soa ne varamsti leukasa kipiiks keänteä,
jämseä ku ei ou nii helppuu veänteä.
Ettei mänis  noama sijoiltoan niiltä.

Soajoan vietteä Virtas-viikkuu,
pitkin kyleä paljo väkiiki liikkuu.
Mukavoaha sitä meijä o kahtuu.

Kesällä sitä väk ulukona tohisii,
sillo torillaki iha erlailla kohisii,
ja mukoa tunkii kuka voa peäsii!

Taru-laiva
Nimimerkki "Muistelija"

Taru-laiva Päijänteellä
tulii, lipuu putsuttoa
jämpsä jokii
Torviisa törähytteä
haiku piipusta pössähteä
Koakkolahel laiturii
töksähteä.

Laiturilla istuu Likka
laineilta laivoa kokottoa
kukkija käjessä iso nippu.

Poika laivasta laiturilleh
hyppeä ja Likalta kukkija
kinuu.
Likka pojallev vastoa:
"Ei niitä soatuja kukkija
niv voa anneta kellev voa!"

Jämpsän kiele synty
Nimimerkki "Kesäkeittiö"

Sillo ku tätä moata luotii
mikä Suomelle kieleks?
     myös esille tuotii

Synty murretta "toista jos molempata"
muttei ainuttakoa jämpsäläise
     suuhu sopivata

Tul liija hienuu joistai, koukeroista
jäi toisissa puolet pois sanoista

joistai toas tul nopiita, kauhii
     joutusata
eihä hämäläine kiirellä
     puhuva ala

Painu kuuves päivä jo iltoa
     kohti
yhä jämpsän kieltä Luoja pohti

Yht'äkkiä sille juttu selekes
kaikki poapelin murteet se
     pussii telekes

Kohta suutaa vet hymyy, ni
     hyvä ol miel
Sekotuksesta tuosta synty
     komiitten kiel