This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Kuorotoimintaa

Kuorolaululla on on ollut ja on edelleen vahva harrastajapohja Jämsän seudulla. Monet kuorot ovat toimineet pitkään ja tehneet pitkäjänteistä työtä seudun lauluperinteen ylläpitämiseksi. Useat kuorot ovat myös julkaiseet ohjelmistojaan äänitteinä.

 Jamsan_tyn_sekakuoro_1920l_alku033.jpgK21_2_AS.jpg_jamsan_kirkkokuoro_1928.jpg


Kuorojen historiikkeja julkaistaan myöhemmin lisää. Jos tunnet seudun kuorotoimintaa, ota yhteyttä ylläpitoon
.