This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Solinit Jämsänkoskella - sukuarkiston kuvia


Kaikki Solinit ovat kotoisin Tampereelta. Jaakko ja Abel ovat veljeksiä ja Heikki on heidän vanhimman veljensä Henrikin poika.
Viereinen kuvagalleria sisältää mielenkiintoisia postikortteja ja valokuvia Jämsänkoskelta ja Jämsästä  runsaan sadan vuoden takaa. Kuvat ovat peräsiin Solinien sukuarkistosta.

Isak Jakob "Jaakko" Solin

Jaakko Solin
s. Tampere 20.12.1862
k. Helsinki 4.4.1931
Suoritti Kemisti-insinööritutkinnon Polyteknillisessä opistossa Helsingissä 1884. Hän toimi ensin Valkeakosken paperitehtaassa ja siirtyi sieltä 1904 Jämsänkosken paperitehtaan isännöitsijäksi. Toimittuaan vuodesta 1919 muutaman vuoden Tampereella hän siirtyi 1922 Diesen Wood Oy AB:n palvelukseen Pitkärantaan ja Viipuriin, mistä 1929 muutti Helsinkiin. Haudattu Jämsään.


Abel Henrik SolinAbel Solin


s. Tampere 2.1.1868
k. Tampere 17.9.1927
Saatuaan alkuopetuksen Tampereella Abel Solin siirtyi Hämeenlinnan normaalilyseon toiselle luokalle ja tuli ylioppilaaksi 1887. Hän suoritti Polyteknillisessä opistossa konerakentajaosastolla Helsingissä diplomi-insinööritutkinnon 1891. Abel toimi sen jälkeen erinimisissä konepajoissa Skotlannissa ja Saksassa parin vuoden ajan. Vuosina 1894-96 Abel teki opintomatkan ja opiskeli tällöin muun muassa Hannoverin teknillisessä korkeakoulussa. Hän teki vuosina 1903-04 osittain opintotarkoituksessa matkan Amerikkaan.

Toimittuaan 1893-94 Jämsänkosken selluloosatehtaan teknillisenä johtajana sekä Polyteknillisen opiston opettajana Helsingissä 1896-97 Abel Solin tuli Tampereen Pellava- ja Rautateollisuus Osakeyhtiön (Tampella) insinööriksi viimeksi mainittuna vuonna sekä pian sen jälkeen sanotun konepajan johtajaksi, missä toimessa oli kuolemaansa asti.


Heikki SolinHeikki Solin


s. Tampere 12.11.1882
k. Jyväskylä 10.10.1920
Heikki Solin sai päästötodistuksen Tampereen reaalilyseon 5. luokalta 1901. Sen jälkeen hän opiskeli vuoden Zürichin Internationale Handelsakademissa ja Leipzigin kauppakorkeakoulussa 1901-03. Hän toimi konttoristina ja rahastonhoitajana Jämsänkosken Paperitehtaassa 1904-19.

Lähteet:
 Raevuori Yrjö (1935), Tamperelaisia sukuja. Tampereen uusin historia, neljäs osa. Tampereen työväen kirjapaino.