This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Jämsänjokilaakson vuosi 2003 ja vuosikymmenten takaa, julkaisutiedot


Julkaisija

Jämsän Kotiseutuyhdistys ry.

Teksti

Risto Hakola
Muut kirjoittajat mainittu kunkin artikkelin yhteydessä.

Valokuvat (nykyaika)

Markku Hakaniemi
Risto Hakola
Mikko Hakonen
Pekka Hyytinen
Teemu Lampinen
Salla Lappi
Mikko Lindroos
Hannu Reijonen
Juha Reinikainen
Seija Tiihala

Koillis-Hämeen arkisto

Valokuvat (mennyt aika)

Kuvaajan/arkiston nimi mainittu kunkin kuvan yhteydessä tai
Koillis-Hämeen arkisto

Taitto

Risto Hakola

Painotyöt

Gummerus Kirjapaino Oy
Jyväskylä 2003
Printed in Finland
ISSN 1458-4735