This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Puukilan torpan viimeiset hetket

Puukilan torpankontrahdin teki aikoinaan Severus Konkola vanhempi  sukulaistyttärelleen Rosa Hermannintyttärelle ja Fabian Andelinille, jotka oli vihitty 1878. He saivat torpan haltuunsa  elinikäisellä kontrahdilla. Puukila säilyi Konkolan suvulla Kottilan päätaloon kuuluvana  lakkauttamiseensa asti. Maamme muut torpat olivat tuohon mennessä jo itsenäistyneet  tai lakkautettu  päätilansa toimesta.

Puukilan torppa Pukinvuoresta  1970-luvun alkussa. Puukilan torppa sijaitsi nykyisen Jämsän keskustassa, entisen linja-autoaseman läheisyydessä  paikalla, jossa nykyisin sijaitsee rivitaloja.

Torpparin arki oli raskasta,  mutta vaikeuksista huolimatta Fabian piti tilaa yllä aina kuolemaansa saakka, vuoteen 1914, jonka jälkeen torpparin leski Rosa Andelin jäi yksin suuren lapsikatraan kanssa hoitamaan ja asuttamaan Puukilaa. Fabianin  kaksi jälkeläistä jatkoivat Kottilan päätalon torppareina äitinsä kuoleman jälkeen vuodesta 1951 aina vuoteen 1974.

Puukilasta käytiin usean vuoden ajan kovaa kädenvääntöä. Torppa piharakennuksineen  haluttiin purkaa pois  paikalle kaavoitettujen uusien asuinrakennusten tieltä, toisaalta Puukila haluttiin säilyttää kokonaisuutena ja tehdä siitä torpparimuseo. Torpankontrahti irtisanottiin korkeimman oikeuden päätöksellä vuonna 1971. Lääninhallitus selvitti  rakennusten kulttuurihistorillisia arvoja. Kiistassa kävi, kuten useimmiten tuohon aikaan, suojelua vaatineet hävisivät.  Lopullisessa päätöksessä todettiin Puukilan rakennukset niin huonokuntoiseksi, että purkulupa myönnettiin. Viimeiset asukkaat, Artturi ja Esko Andelin häädettiin  vuonna 1974, jonka jälkeen pihapiirin rakennukset purettiin välittömästi. Puukila oli virallisesti Suomen viimeinen torppa.

Alla kuvia Puukilan viimeisestä päivästä.10_puukila.jpg
4_puukila.jpg
2_puukilan.jpg
12_puukila.jpg