This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Holisevan torppariasutusta

Holisevan kylällä on ollut torppa-asutusta jo varsin pitkään. Suurin osa vanhoista torpista on uudistunut ja muuttunut sotien jälkeisellä ajalla pientila-asutukseksi ja alkuperäinen miljöö on niistä kadonnut. Yksi merkittävä alueella säilynyt torppamiljöö on Salmijärven entinen torppa. Holisevan Salmijärvi perustettiin Eerolan tilan torpaksi vuonna 1886. Salmijärven tilan perusti Kalle Forsman. Tilalle rakennettiin ensimmäiseksi riihi, jossa asuttiin ennen päärakennuksen valmistumista. Päärakennus siirrettiin tilalle 1886 ja sitä laajennettiin kamaripäädyllä. Samalla rakennusta korotettiin. Pihapiiriin rakennettiin riihen ja asuinrakennuksen lisäksi navetta ja aitta 1880-luvulla.

Salmijärven torppa
Teksti

Saija Silén

Lähteet
Keski-Suomen historia osat I - III.
Keski-Suomen museo: Rakennusinventointitiedot.
Kulha, Keijo K.: Vanhan Jämsän historia 1860-luvulta vuoteen 1925. Turku 1974.
Patjas, Auli et al.: Jämsän rakennusperinnettä. Jyväskylä 1982.
Suur-Jämsän historia, osa 1. 1954.
Suur-Jämsän historia, osa 2. 1962.
Suur-Jämsän historia, osa 3. 1963.
Valonen , Niilo ja Vuoristo, Osmo: Suomen kansanrakennukset. Vammala 1994.