This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Alhojärven ja Hassin torppariasutusta

Alhojärvellä on ollut melko runsaasti torppari- ja mäkitupalaisasutusta 1900-luvun alussa. Hiitelä on ollut aikanaan mäkitupalaisasuntona, joka on siirretty naapuritilalta Pykälistöstä muonamiehen asuintiloiksi. Hiitelän päärakennus on rakennettu jo vuonna 1838, mutta se siirrettiin nykyiselle paikalleen 1912. Alkujaan rakennuksessa oli vain pirtti, myöhemmin siihen on lisätty kamari ja eteinen.

Hassin torpat on perustettu vasta 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa. Ne sijaitsevat sivussa varsinaisesta kyläkeskuksesta. Hassissa sijaitsevan Mäenpään tila lienee alkujaan ollut Salmijärven sotilasvirkatalon torppa, joka on perustettu 1900-luvun vaihteessa.  Tilan päärakennus oli tehty pitkänurkkaisena hirsisalvoksena ja rakennus oli yksinäistupa. Myöhemmin rakennukseen lisättiin laudoista rakennettu umpikuisti. Mäenpään torpan pihapiiriin kuului asuinrakennuksen lisäksi pieni hirsinen navetta, aittarakennus, riihi ja useita vajoja.

Teksti
Saija Silén

Lähteet
Keski-Suomen historia osat I - III.
Keski-Suomen museo: Rakennusinventointitiedot.
Kulha, Keijo K.: Vanhan Jämsän historia 1860-luvulta vuoteen 1925. Turku 1974.
Patjas, Auli et al.: Jämsän rakennusperinnettä. Jyväskylä 1982.
Suur-Jämsän historia, osa 1. 1954.
Suur-Jämsän historia, osa 2. 1962.
Suur-Jämsän historia, osa 3. 1963.
Valonen , Niilo ja Vuoristo, Osmo: Suomen kansanrakennukset.Vammala 1994.