This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Jämsänkosken ja Koskenpään torppariasutusta

Vekurin torpan päreseinääJämsänkosken ja Koskenpään alueilla ei ole yhtenäistä, torppariasutukseen perustuvaa kylää, vaan torpat ovat sijainneet hajallaan yksittäistaloina. Jämsänkoskella ja Koskenpäällä lunastettiin kaikkiaan noin 200 torppaa tai vuokratilaa itsenäiseksi vuoden 1918 jälkeen. Esimerkkinä mainittakoon, että Ylä-Rekolan tilaan kuului neljä torppaa: Koppelonmäki, Pirttimäki, Laitala ja Norola. Nämä kaikki itsenäistyvät vuonna 1923 torpparilain astuttua voimaan. Haavistossa suurin osa torpista oli Mäkelän tilan torppia tai mäkitupia. Haavistossa Lahdentaan tilan torppia olivat Lahdenpohja, Pellonpää, Rajala ja Hätälä. Moiskalan maakirjakylässä sijaitsevan Sovijärven torppa oli Salmela.

Koskenpäähän kuuluva Havunsalon tilan torppia olivat Autio, Järvenpää, Ahola, Patala, Raiski, Vuorenpää, Murtomäki ja Mäkelä. Ehikin tilan torpista itsenäistyivät Ahola, Ohra-Aho, Haarala ja Hakala. Rantalan torpista erotettiin vuonna 1927 Kukkavuori, Niininoro, Isomäki, Peltoniemi, Välilä ja Hakala.

Vekurin torppa on kuistiton paritupa.Mielenkiintoinen yksittäinen torppa ulkoasunsa puolesta on Jämsänkoskella sijaitseva Vekurin torppa. Vekurin hirsinen, 1800-luvun alussa valmistunut paritupamainen päärakennus on ollut ainakin osittain pärevuorattu. Pärevuorattuja taloja on ollut ilmeisesti Koskenpään suuntaan mentäessä useampia.

Vekurin torpan pihapiiriin kuuluu myös luhtiaitta ja talli 1800-luvulta, vanha hirsinavetta sekä uudempi hirsinavetta 1900-luvun alusta, kalustevaja ja sauna. Hieman etäämmällä pihapiiristä sijaitsee riihi ja yksinäisaitta.

Teksti
Saija Silén

Lähteet
Ahlstedt, Hannu: Kotikuntani Jämsänkoski. Jämsänkosken koululautakunta 1984.
Keski-Suomen historia osat I - III.
Keski-Suomen museo: Rakennusinventointitiedot.
Kulha, Keijo K.:Vanhan Jämsän historia 1860-luvulta vuoteen 1925. Turku 1974.
Patjas, Auli et al.: Jämsän rakennusperinnettä. Jyväskylä 1982.
Räsänen, Timo: Jämsänkosken ja Koskenpään historia. Valkeakoski 1986.
Seppänen, Heikki: Jämsänkosken Rustholli - Historiikki talosta ja sen asukkaista. Jyväskylä 1990.
Suur-Jämsän historia, osa 1. 1954.
Suur-Jämsän historia, osa 2. 1962.
Suur-Jämsän historia, osa 3. 1963.
Valonen , Niilo ja Vuoristo, Osmo: Suomen kansanrakennukset. Vammala 1994.