This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Metsätyöt

Miesväki hevosineen puuhasi talvisin metsätöiden parissa. Kun oli isompia savottoja, tuli metsätyömiehiä muualtakin. Moni pienviljelijä työllisti talveksi itsensä ja hevosen ajamalla metsästä tukkeja rannoille.

Metsätalouden murros alkoi sotien jälkeen. Ensimmäinen yksityismaiden avohakkuu metsän uudistamiseksi viljellen tehtiin Juokslahdella vuonna 1951. Avohakkuualue kulotettiin ja kulotusalue kylvettiin männyn laikkukylvönä. Kylän vanhin männyn istutusalue on puolestaan vuodelta 1960.

Ensimmäiset moottorisahat tulivat kylälle 1950-luvun alussa. Hevosten rinnalle puutavaran ajoon tulivat 1950- ja 1960-lukujen taitteessa maataloustraktorit metsävarusteineen. Monitoimikoneita alettiin Juokslahden metsissä nähdä 1970-luvun alkupuolella.

Puutavan kuorinta siirtyi samanaikaisesti tehtaille, jolloin petkele ja kuorimarauta joutivat museoon.

Metsätyöntekijät vakinaistettiin ja ammattikoulutettiin 1960-luvulta alkaen.