This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
500 jKr. vanhempi rautakausi, maatalousasutuksen synty Jämsässä

Rautakauden alkupuolelta tunnetaan Jämsästä vain muutama esinelöytö: soikea tuluskivi Päijänteen Kukkarosaaresta sekä toinen ilman tarkempia löytötietoja. Nämä ajoittuvat jaksolle 200 - 700 jKr. Päijänteen Ohensaaresta on löytynyt rautainen nuolenkärki, joka lienee noin vuosien 300 - 700 jKr. väliltä.

Rautakaudella esineellisessä kulttuurissa ja elinkeinoissa tapahtui muutoksia. Yhtenä heijastumana näistä muutoksista ovat uudet hautaustavat, mm. polttokenttäkalmistot, joissa vainajat poltettiin esineineen ja palaneet luut ja esineet siroteltiin kalmiston alueelle. Esineellisten kalmistojen ilmaantuminen osoittanee siirtymistä pyyntielinkeinoista maanviljelykseen ja karjanhoitoon sekä myös uuden väestön saapumista alueelle, Jämsän tapauksessa lähinnä etelän tai lounaan suunnasta Hämeestä.

Tämänhetkisten tietojen perusteella Jämsän seudun vanhin rautakautinen kalmisto on Hiidenmäki, joka sijaitsee Jämsän keskustan kaakkoispuolella. Kyseessä on polttokenttäkalmisto. Radiohiiliajoitusten ja esineiden perusteella se ajoittuu 500-luvulta 800-luvulle jKr.
Maailmalla 500 jKr.

Eurooppa
Ns. kansainvaellukset alkoivat 300-luvun lopulla, jolloin useat germaaniheimot vaelsivat Rooman valtakunnan alueelle Länsi- ja Etelä-Eurooppaan Etelä-Skandinaviasta, Keski- ja Itä-Euroopasta. Tämä johti pian Rooman tuhoutumiseen, mutta sen perintö jatkui Itä-Rooman valtakunnassa (jonka pääkaupunki oli Konstantinopoli, nyk. Istanbul) vielä tuhatkunta vuotta. Germaaniheimot perustivat uusia valtioita, mm. frankkien valtakunnan. 500-luvulle tultaessa kristinusko oli levinnyt koko Etelä- ja Länsi-Eurooppaan.

Pohjois-Afrikka ja Lähi-Itä
Islamin uskonnon perustaja Muhammed eli n. 570 - 632 jKr. 600- ja 700-luvuilla islamilainen valtakunta laajeni lännessä Espanjaan ja idässä Intiaan.

Amerikka
Mayojen klassinen periodi vallitsi Keski-Amerikassa 300 - 600 jKr.
Time span 0 - 1000
500 AD
Eu flagLansi-suomen laanin vaakunaFacebook