This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
1000 jKr. maatalousasutus vakiintunut Jämsänjokivarteen

Hiidenmäen lisäksi muita rautakautisia kalmistoja Jämsän seudulla ovat Jämsän Puttola ja Pälämäki sekä Jämsänkosken Kissankallio. Nämä ovat Hiidenmäen kalmistoa nuorempia, viikinkiajan lopulta, vuoden 1000 jKr. tienoilta. Useasta muustakin paikasta tunnetaan hautoihin tai kalmistoihin viittaavia löytöjä. Lisäksi Jämsänjokilaaksosta tunnetaan puolisen tusinaa rautakautista asuinpaikkaa. Näitä ei ole tarkemmin tutkittu, mutta mm. pintalöytöinä saatujen saviastianpalojen perusteella ne lienevät rautakauden loppupuolelta.

 Voidaan olettaa, että rautakauden lopun asutus on Jämsänjokilaaksossa, lähinnä nykyisen Pälämäen kansanopiston ja Jämsänkosken keskustan välillä, ollut vakiintunutta ja melko tiivistä. Tällä asutuksella on suora jatkuvuus Jämsän seudun nykyiseen asutukseen. Jämsänjokilaakso oli sisämaan pohjoisin asutuskeskittymä rautakauden lopulla - sen pohjois- ja itäpuolella lienee ollut vain harvakseltaan yksittäistaloja.

Jämsän seudulta tunnetaan kaksi rautakautista muinaislinnaa: Jämsänkosken Linnasenmäki ja Jämsän Pukinvuori. Näiden mäkien lakialueiden loivimmille osille on tehty kivivallia. Vallit ovat alkujaan olleet nykyistä korkeampia, mutta sortuneet vuosisatojen saatossa. Ne ovat saattaneet olla hirsivarustuksien perustuksia.
Suomen muinaislinnat ajoittuvat pääasiassa rautakauden lopulta, viikinkiajalta, varhaiskeskiajalle - karkeasti noin vuosien 800 - 1300 jKr. väliin. Linnavuoret liittyvät ainakin osittain vaiheeseen, jolloin Ruotsi ja Novgorod kilpailivat Suomen alueen herruudesta. Jämsän seudulla tätä vaihetta olivat 1100 - 1200 -luvut, jonka jälkeen valtapiiriraja siirtyi idemmäksi. Todennäköisesti Linnasenmäki ja Pukinvuori liittyvät tähän vaiheeseen - tätä osoittaa mm. Pukinvuorelta löytynyt miekan kädensijan osa, ns. ponsi, vuoden 1200 jKr. tienoilta.
Maailmalla 1000 jKr.


Eurooppa
Skandinaviassa (ei Suomessa) ja Venäjällä valtioiden synty oli vuoden 1000 jKr. tienoilla alullaan ja väestö kääntymässä kristinuskoon. Viikinkiretket päättyivät 1000-luvun alkupuolella. Keski-Euroopassa Pyhä saksalais-
roomalainen keisarikunta perustettiin vuonna 962. Läntinen (roomalaiskatolinen) ja itäinen (ortodoksinen) kirkko erosivat virallisesti vuonna 1054.

Normannit valloittivat Englannin v. 1066 Hastingsin taistelussa (Vilhelm Valloittaja).

Pohjois-Afrikka ja Lähi-Itä
Läntisen kirkon piiristä tehtiin ristiretkiä Lähi-Itään vuodesta 1096 alkaen.

Amerikka
Tolteekit vallitsivat Keski-Amerikassa 600 - 1150 jKr.