This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
1757 Isojako

Varakkaat maanomistajat, suurtilalliset, alkoivat erottautua köyhemmistä talonpojista 1700-luvun loppuun mennessä toimeenpannun isojaon jälkeen. Erityisesti Jämsänjoen molemmin puolin oli hyvin varakkaita maatiloja, kun taas muilla Jämsän seuduilla keskimääräinen varakkuus jäi paljon pienemmäksi. Varsinaisia talonpoikia varakkaimpien jämsäläisten joukossa oli vähän. Rikkaimmat olivat enimmäkseen kirkonmiehiä, ratsutilallisia eli rusthollareita, maanmittareita tai muita virkamiehiä. Aikakaudelta onkin säilynyt useita isokokoisia kartanoita vaurastumisesta muistuttamaan.
Maailmalla 1750 - 1770

1751 Ranskalaisten suuri tietosanakirja Encyclopedie alkoi ilmestyä.
1756 - 1791 Wolfgang Amadeus Mozart
1766 Thomas Hargreavesin kehruukone Kehruu-Jenny
1768 - 1771 James Cookin ensimmäinen tutkimusmatka maailman ympäri
1769 James Wattin höyrykone
1770 - 1827 Ludwig van Beethoven