This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
1800 Äänekkäitä vieraita Venäjältä

Jämsässä, kuten Suomessa yleensä, siirtyminen Ruotsista Venäjään näytti vaikuttavan vain vähän ihmisten elämään. Valtakunnan rajojen muuttuminen kuitenkin näkyi venäjältä Suomeen muuttaneina kauppiaina ja liikemiehinä. Suurempia kauppiaita tai yrittäjiä Jämsään eksyi vähän, mutta "laukkuryssiä" Jämsässä toki nähtiin. Nämä todellisuudessa useimmiten karjalaiset kulkukauppiaat kuljettivat mukanaan erityisesti naisten kaipaamia tavaroita: kampoja, nappeja, kankaita jne. Erityisesti säätyläistö karsasti näitä kauppamatkaajia. Kuulu jyväskyläläinen lääkäri Wolmar Schildt valittikin vuonna 1845 erityisesti Jämsään periytyneen näitä "venerisiä tauteja levittäviä" laukkuryssiä.
Maailmalla 1800-luvun alussa

1818 Höyrylaiva ylitti ensimmäisen kerran Atlantin.
1822 Jean Champollion ratkaisi hieroglyfien arvoituksen.
1825 Ensimmäinen rautatie rakennettiin Stocktonin ja Darlingtonin välille Englannissa.