This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Palsinan kansakoulu Sahavirran aikana

Kuoreveden ensimmäinen kansakoulu aloitti Suinulassa 1886 ja siirtyi Lahdenkylään 1887. Jotkut Palsinan ja Kertteenkin lapset kävivät tätä koulua. 1899 Kuorevesi jaettiin Lahden, Kavalan ja Palsinan koulupiireihin. Palsinan kansakoulu aloitti kuitenkin vasta vuonna 1909 vuokrahuoneissa Perän talossa.

Koulun aloittamista hidasti se, ettäPalsinan kansakoulu 1930-31, opettajana Aina Sahavirta ensimmäiseen oppilasluetteloon oli kirjattu lapsia, jotka katsottiin niin vähävaraisiksi, että heidän ei uskottu selviävän koulunkäynnistä ilman kunnan avustusta. Luettelossa oli myös jämsäläisiä lapsia, joiden olisi pitänyt käydä koulua omassa koulupiirissään.

Johtokunta valitsi koulun ensimmäiseksi opettajaksi Aino Aulangon. Jo seuraavaksi lukuvuodeksi (1910-1911) opettajaksi tuli Aina Klemetti (myöh. Sahavirta), joka hoiti tehtäväänsä 38 vuotta. Poikien käsitöitä opettivat Vihtori Koskela (1909-1918), Kalle Autio (1919-1921) ja Aleksi Sievänen (1921-1948). Palsinan koululaisia 1949

Oma koulurakennus valmistui vuonna 1916 ja koulutyö aloitettiin sen suojissa tammikuussa 1918. Tätä oli edeltänyt pitkä kiista koulun paikasta. Lopulta se päätettiin rakentaa Lapin talon lahjoittamalle maalle Palsinajärven ja Kertejärven väliin.

Koulu sai toisen opettajan, kun Toini Janhunen (myöh. Vedenpää) tuli opettamaan Palsinan ja Vedenpään koulupiirin yhteisen alakoulun oppilaita 1927. Vedenpää sai oman alakoulunsa vuonna 1937, jolloin oppilaat siirtyivät omaan koulutaloon toiselle puolelle Kertejärveä.

Vuonna 1931 Palsinalla aloitti jatkokoulu, jossa kansakoulun käyneet saivat lisäopetusta vuoden tai kahden aikana, yleensä parina iltana viikossa. Opetukseen osallistuminen oli monella aika satunnaista, mutta kotitalousopetus eli soppakoulu oli tyttöjen suosiossa.