This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Palsinan kansakoulu Pynnösten aikanaPalsinan kansakoululaisten lehti Taimelan Taimet 1954

Koulun pitkäaikainen opettaja Aina Sahavirta siirtyi eläkkeelle 1948. Ilmari ja Anja Wiren jatkoivat hänen työtään vuosina 1948-1950 ja heidän jälkeensä opettajiksi tulivat Eeva ja Simo Pynnönen. Eeva Pynnönen opetti alaluokkia (1.-2. luokat) ja Simo Pynnönen yläluokkia (3.-6. luokat). Koulun pitkäaikaisena keittäjänä toimi Eeva Viitavuori.

1950-luvulla koululla kokoontui kotiopintopiiri, jonka puheenjohtajana toimi Simo Pynnönen. Opintopiiri oli kylän kansakouluikäistä vanhemman nuorisonPalsinan kotiopintopiirin pakinapöytäkirja tapaamispaikka. Kokoontumisista pidetyn pakinapöytäkirjan mukaan opintopiiriläiset mm. lauloivat ja lausuivat runoja.

Siirtolaisten ja suurten ikäluokkien myötä kansakoululaisten määrä kasvoi ja tilat kävivät ahtaiksi. Uusi koulurakennus valmistui samaan pihapiiriin vuonna 1957. Elokuussa 1959 pidettiin Palsinan kansakoulun 50-vuotisjuhlat ja uuden koulun vihkiäiset. Nämä juhlallisuudet tuntuvat jääneen monien mieleen.


Palsinan kansakoululaisia noin 1954, opettajina Eeva ja  Simo Pynnönen

Palsinan koulu 50 vuotta, kuoron johtajana Reino Lahtinen

     Palsinan kansakoululaisia retkeilemässä Norojärvellä noin 1953