This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Tehtaat laivoja varustamassa

Sahatavaran jälkeen sellu nousi 1900-luvun alussa tärkeimmäksi Jämsänjokea pitkin liikkuneeksi tuotteeksi. Yhtyneiden Paperitehtaiden hallussa olikin 1930-luvun lopulla peräti 5 hinaajaa ja 20 proomua. Ensimmäinen tehtaan oma hinaaja, Jämsänkoski, otettiinJämsänjoki oli tehtaan elinhermo ennen rautatietä. käyttöön jo 1897 - reitti oli saatu kuntoon muutamaa vuotta aiemmin. Kun sellu oli viety jokea alas, takaisin tehtaalle virtasi laivojen mukana kivihiiltä ja raakapuuta. Sotien välisenä aikana kehityksen suunta kuitenkin muuttui. Ensin maanteiden kehitys ja sitten rautatien tulo 1950-luvun alussa tekivät lopun vesiliikenteestä Jämsänkosken tehtaalle, vaikka tukkipuita vielä joitakin vuosia tehtaalle hinattiinkin.