This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Perustaminen

Oppikouluista säädettiin vuonna 1873 annetussa asetuksessa. Oppikouluun kuului yleensä keskiasteen opintoihin oikeuttava keskikoulu sekä ylioppilastutkintoon johtava ja sitä kautta korkeakouluopintoihin valmentava lukio.

Oppikoulujärjestelmä oli lähtökohtaisesti valtiollinen. Valtio perusti 1800-luvun lopulla kaikkiin suurimpiin kaupunkeihin koulut, jotka olivat joko pelkästään poikia kouluttavia lyseoita tai tyttölyseoita. Yksityisiä oppikouluja perustettiin pienemmille paikkakunnille, niissä koulutettiin sekä poikia että tyttöjä.
Jämsän yhteiskoulun koululaisia vuonna 1919
Oppikouluun saattoi pyrkiä kansakoulun neljännen luokan jälkeen pääsykokeiden kautta. Yksityisen koulun maksut olivat kuitenkin sen verran korkeat, ettei se ollut kaikkien perheiden ulottuvilla.

Jämsän Suomalainen Yhteiskoulu perustettiin viisiluokkaiseksi osakeyhtiömuotoisena 2.2.1905. Koulunkäynti alkoi kaksiluokkaisena saman vuoden syyskuussa 55 oppilaan voimin. Yhteiskoulun lukusuunnitelma vastasi valtion lyseoitten vastaavien luokkien lukusuunnitelmaa.

Olosuhteet olivat vaatimattomat: vuokratussa kouluhuoneistossa oli tilaa korkeintaan neljälle luokalle ja voimistelutila puuttui kokonaan. Odotettu oma koulurakennus valmistui syksyksi 1908.

Jämsän yhteiskoulun opettajia 1920-luvulla