This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Kirkko keskellä kylää - Jämsänkosken "tehtaan kirkko"

J__ms__nkosken_vastavalmistunut_kirkko.JPGJämsänkosken seurakunta syntyi teollisuusyhdyskunnan kehittymisen ja kasvamisen myötä ja tarve oman kirkon saamiseksi vahvistui 1900-luvun ensimmäisillä vuosikymmenillä.

Jämsänkosken seurakunnan virallinen toiminta alkoi kirkkovuoden 1925 alusta lähtien. Valtioneuvoston ja Tampereen tuomiokapitulien kirkon perustamispäätöksissä määrättiin, että Jämsänkosken seurakunta muodostetaan Jämsänkosken tehdasalueesta sekä eräistä Jämsän seurakunnan alueelle kuuluvista tiloista. Nämä tilat sijaitsivat Auvilan, Patalan, Kerkkolan ja Moiskalan kylissä sekä Tonttulan ja Mäntylän koskitiloista. Nuori seurakunta toimi aluksi Yhtyneiden Paperitehtaiden omistamassa puisessa seurantalossa, joka oli rakennettu vuonna 1893 tehtaiden viereen.


Jämsänkoski church in the 1960Jämsänkosken seurakunnan oman kirkon sijoituspaikasta oli runsaasti keskustelua ja sen sijoittamisvaihtoehtoina olivat muun muassa Myllymäki, "Herrain metsä" ja "Niittulanmäki". Kirkko haluttiin kuitenkin sijoittaa keskelle kylää näkyvälle mäkipaikalle.Yhtyneet Paperitehtaat lahjoitti vuonna 1933 seurakunnalle tontin kirkkoa varten Korvenmäestä. Kirkon suunnittelijaksi palkattiin Wäinö Gustaf Palmqvist (1882-1964), joka oli suunnitellut Jämsänkosken tehtaiden laajennusosat muutamaa vuotta aiemmin.

Palmqvist sai tehtaiden silloiselta johtajalta Rudolf Waldenilta suunnittelunsa ohjeeksi toiveen, että mallia otettaisiin Keuruun vanhasta kirkosta. Waldenin mielestä Keuruun puukirkossa näkyi suomalaiskansallisen tyylin ydin, joka tulisi saada esiin myös Jämsänkosken kirkossa. Palmqvist sai kirkon piirustukset valmiiksi vuonna 1934 ja varsinainen rakennusurakka annettiin rakennusyhtymä K. A. Nylynd - E. Vänttisen tehtäväksi.

Jämsänkosken vastavalmistunut kirkkosaliJ__ms__nkosken_v__liaikainen_kirkko.JPGJämsänkosken vaaleaksi rapattu tiilikirkko on malliltaan perinteinen pitkäkirkko, joka sai 1930-luvun modernismin leimaaman, pelkistetyn valkoiseksi maalatun ja vähäeleisen ulkoasun. Myös kirkon sisätilat maalattiin vaaleaksi. Yhtyneet paperitehtaat lahjoitti  kirkkoon myös alttaritaulun, joka tilattiin tunnetulta keskisuomalaiselta taiteilijalta Alwar Cavénilta. Cawén kuitenkin kuoli ennen taulun valmistumista ja sen viimeisteli taiteilijan vaimo, Ragnar Cavén.
Jämsänkoski church

Lisätietoja:
Jämsänkosken seurakunta
Finnica: Keski-Suomen kirkot


Teksti
Saija Silén

Lähteet
Ahlstedt, Hannu: Kotikuntani Jämsänkoski. Jämsänkosken koululautakunta 1984.
Keski-Suomen historia osat II - III
Kulha, Keijo K.: Vanhan Jämsän historia 1860-luvulta vuoteen 1925. Turku 1974.
Räsänen, Timo: Jämsänkosken ja Koskenpään historia. Valkeakoski 1986.
Voutilainen, Heli-Maija ja Jäppinen, Jussi : Keski-Suomen kirkot. Minerva kustannus 2004.