This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Kylvötyöt

Koska sadon onnistumiseen vaikuttivat ennenkin monet ihmisestä riippumattomat tekijät, kiinnitettiin kylvöpäiviin suurta huomiota. Kuun vaiheita ja sään enteitä seurattiin tarkasti kylvöaikaa valittaessa. Kevään kylvöt tehtiin yleensä Erkin päivän (18.5.) ja Urbanuksen päivän (25.5.) sekä syyskylvöt Laurin (10.8) ja Pertun (24.8.) välisenä aikana.

Perinnäistavan mukaisesti kylväminen oli vanhempien miesten työtä, jotka pukeutuivat kylvöpäivänä puhtaisiin vaatteisiin. Ennen hevos- ja traktorivetoisten rivikylvökoneiden aikaa, kylväminen tapahtui käsikylvönä. Koneistumisen etu oli erityisesti se, että pelto tuli rivikylvökoneilla tasaisesti kylvettyä. Rivikylvökoneita oli yksi-, tai useampirivisiä, joista yksiriviset oli tarkoitettu lähinnä puutarha- ja juurikasvien kylvöön, useampiriviset viljalle.