This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
- vuosi 2008


"Suuri kuntaliitosaalto on lähtenyt liikkeelle. Kuntien toimintaympäristö muuttuu. Se edellyttää kunnilta elinvoimaisuutta. Kunta- ja palvelurakenneuudistus kannustaa toimintakykyisten, aiempaa suurempien kuntien muodostamiseen. Suomessa on 415 kuntaa. Vuoden 2009 alussa toteutuu 32 kuntaliitosta. Merkittävä osa näistä on monikuntaliitoksia. Liitosten tuloksena kuntien määrä vähenee 67:llä."(lähde: Kunnat.net)

Vuoden vaihteessa myös nykyiset Jämsä ja Jämsänkoski lakkaavat ja ne muodostavat uuden kaupungin, Jämsän, jonka vaakunaksi tulee Jämsänkosken vaakuna. Uuden kaupungin asukasluku on n. 23 000.

Uusi kaupunki on suurien taloudellisten haasteiden edessä, kuten monet muut kunnat.

- vuosi 2008

Samaan aikaan Yhdysvalloista alkanut taloudellinen taantuma syvenee ja on levinnyt kaikkialle maailmaan. Vaikutukset tuntuvat myös Suomessa, mm. poikkeuksellisen runsaina irtisanomisina ja lomautuksina.

Yhdysvaltojen uudeksi presidentiksi valittiin ensimmäisen kerran puoliksi afrikkalaistaustainen henkilö, Barack Obama

Presidentti Martti Ahtisaarelle myönnettiin Nobelin rauhanpalkinto

Ilmaston muutoksen nopea eteneminen on noussut talouden laman ohella yhdeksi keskeiseksi kansainväliseksi ongelmaksi.