This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Jämsänjokilaakson vuosi 2007 ja vuosikymmenten takaa, julkaisutiedot


Julkaisija

Jämsän Kotiseutuyhdistys ry.

Teksti

Ritva Boman
(vuosikymmenten takaa)
Risto Hakola
(nykyaika)
Muut kirjoittajat mainittu
kunkin artikkelin yhteydessä.

Valokuvat (nykyaika)

 Markku Hakaniemi
Risto Hakola
Mikko Hakonen 
Pekka Hyytinen 
Päivi Ketolainen
Sanna Kinnunen
Teemu Lampinen 
Mikko Lindroos
Ilkka Palmu
Päivi Pihlajarinne
Hannu Reijonen
Anne Salomäki

Valokuvat (mennyt aika)

Kuvaajan/arkiston nimi mainittu
kunkin kuvan yhteydessä tai
Koillis-Hämeen arkisto

Taitto

Ritva Boman Ja Risto Hakola 

Painotyöt

Gummerus Kirjapaino Oy
Jyväskylä 2007

Printed in Finland
ISSN 1458-4735

Kannen kuvat

Hallin Janne -ooppera
heinäkuussa 2007 Jämsässä
(kuva: Mikko Hakonen)

Kruunuhäät
syyskuussa 1947 Jämsässä
(kuva: Eero Salosen kokoelma)