This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Tukikohta talkootyöllä

Laturetkeilijöiden tukikohta on syntynyt talkootyöllä. Vuonna 1971 Syväjärvenrantaan Pykälistön maalle siirrettiin ensimmäinen maja. Se kävi nopeasti kuitenkin pieneksi ja jo neljän vuoden kuluttua aloitettiin Pykälä II:n rakennustyöt. Yhtyneitten Paperitehtaiden maille Syväjärven itärannalle pystytettiin talkootyönä ja lahjoitusmateriaaleista uusi ja uljaampi tukikohta. Saunan rakennustyöt alkoivat keväällä 1984. Sauna rakennettiin lahjoitustukeista ja avajaislöylyjä lahjoittajien ja tukijoiden kanssa heitettiin tammikuussa 1985. Vuonna 1988 tukikohtaa täydennettiin vielä varastorakennuksella ja 1994 hankittiin majalle 153 metriä syvä porakaivo.
Harjakaiset lähestyyAlimmainen hirsikerta