This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Jämsä


Mikä tämä laite on? 0:25
Suoma Salonen, Alhojärvi, s. 1883, signum 1518:1a, haastattelija Terho Itkonen 1962
Kuva: Anna Salosen kokoelma, tuntematon kuvaaja
Korkiisoaressa ol kauhiita 2:15
Kalle Lahnajoki, Auvila, s. 1879, signum 1474:2b, haastattelija Terho Itkonen 1962

Torpparin elämästä 1:20

Iida Kulmala, Hassi, s. 1880, signum 1472:2a, haastattelija Terho Itkonen 1962

Popoffin talo 0:45
Hanna Silfvast, Seppola, s.1887, signum 17052:1, haastattelijat Katri Mankki ja Eeva Yli-Luukko 1975
Terho Itkonen: Murteiden eroista
Puhemiestä tarvittiin 1:50
Maria Peltonen, Partala, s. 1875, signum 1473:1b, haastattelijat Terho Itkonen ja Pekka Lehtimäki 1962

Kuorevesläenen sanuu meilän ja teilän 1:22
Amalia Nurminen, Heräkulma/Turkinkylä, s. 1888, signum 1474:3az, haastattelija Terho Itkonen 1962

 Ensimmäiset juokslahtelaiset
Maria Jokinen, os. Huusko, signum 03757:1a, haastattelija Terho Itkonen 1962

Kansanparantajia: Aleksi Marjala,  signum 06014:1az, haastattelija Jorma Rekunen 1966


Murrenäytteet
Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, Suomen kielen nauhoitearkisto