This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Faktaa

Hallitus vuonna 2006

Heidi Mäkelä pj, Eevakaisa Honkanen, Arja Pekki, Merja Rastela, Taina Rantala, Sari Karjalainen, Aija Ekman, Päivi Kumpunen, Hannele Koivisto ja Sinikka Hakaniemi

Jumppakausi 2005 - 06

Jäseniä yhteensä 383, joista naisia (yli 19-vuotiaita) 115 ja tyttöjä 126 ja poikia 46. Lapsijäsenistä alle 7-vuotiaita on yht. 51, joista tyttöjä 31 ja poikia 20. Alle 7-v. jumpat ovat temppukouluja.

7-12-vuotiaita lapsia on 91, joista tyttöjä 65 ja poikia 26. Tälle ikäryhmälle on tarjolla tanssillista voimistelua, monipuolisia lliikuntaan virittäviä ryhmässä toimimisen harjoitteluryhmiä sekä telinekoulu. 12-19-vuotiaiden ryhmiä on kaksi, joista vanhempien porukka on esiintyjäryhmä Kuutio. Ryhmissä on vain tyttöjä, yhteensä 30.

Lapsiryhmien ohjaajia on tällä hetkellä seurassa 14, joista kaksi on miehiä. Lisäksi on joukko tärkeitä apuohjaajia (n. 12 - 16-vuotiaita), jotka harjoittelevat ohjaustyötä ja joille avautuu mahdollisuus oman ryhmän ohjaamiseen koulutuksen ja kokemuksen myötä.

Aikuisille on tarjolla 6 eri tasoista ja eri tyyppistä liikuntamuotoa, joista 2 ryhmää on kohdistettu etenkin ikääntyville sekä liikuntaharrastusta aloitteleville. Aikuisryhmien ohjaajia on 6, joista kaikki naisia. Seura tekee yhteistyötä eri tahojen kanssa (mm. kaupunki ja UPM).

Toimintaviikkoja vuodessa on 27. Hallitustyö on vapaaehtois- ja talkootyötä, ohjaajille maksetaan korvaus pidetyistä tunneista.

Kirjallisuutta:
Mari Vares: Henkisen ja ruumiillisen kunnon kehittäjänä Jämsän Naisvoimistelijat 1905 - 2005