This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Juokslahden nuorisoseura

Irja Heinäkengän arkistoJuokslahden nuorisoseura perustettiin huhtikuussa 1908 ja se toimi usean vuoden ajan ainoana nuorisoseurana Jämsässä. Vuosisadan vaihteen kansanvalistusaatteen mukaisesti seuran tarkoituksena oli "avata tietä yleiseen sivistykseen sekä nuorukaisille että neitosille ja kasvattaa heitä toistensa rinnalla tasa-arvoisiksi siveellisesti toimiviksi kansalaisiksi".

Nuorisoseuralaiset kokoontuivat useimmiten Heinäsen pirtissä. Kokousten ohjelmassa oli isänmaallisia lauluja, lausuntaa ja esitelmiä. Nuorisoseura julkaisi omaa Viritys-lehteä ja järjesti joka kuukausi ohjelmalliset iltamat. Näytelmäharrastus oli vireää, hupailujen ohella esitettiin myös vakavampia näytelmiä.

Ensimmäisen polven toiminta hiipui yhden aktivistin tulkinnan mukaan siksi, että "nuoret kypsyivät naimaikään".

Irja Heinäkengän arkistoKun kylälle saatiin Seurojentalo, virisi myös nuorisoseuran toiminta uudelleen. Keväästä 1927 se alkoi kokoontua Sulo Alangon johdolla. Kuukausikokouksia pidettiin taas ja seuralehti Viritys alkoi ilmestyä. Uutena toimintamuotona tuli urheilu: talvisin järjestettiin hiihtokilpailuja, kesäisin yleisurheilua. Henkisten harrastusten kärjessä oli naiskuoro, joka alkoi toimia opettaja Kaskisen (myöh. Hakanen) johdolla vuonna 1930.

Toiminta väsähti 1930-luvulla, viimeinen pöytäkirja on huhtikuulta 1934. Tilalle tulivat suojeluskunta ja lotat.