This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
3000 eKr. - myöhäiskampa-
keramiikka ja asbestikeraamiset ryhmät

Vuoden 3000 eKr. tienoille tultaessa aikaisemmat vilkkaat yhteydet ovat hiipuneet ja Suomeen on muodostunut useita alueellisia ryhmiä. Länsi- ja Etelä-Suomessa tyypillisen kampakeramiikan perinnettä jatkoi ns. myöhäiskampakeramiikka, Itä-Suomessa taas ns. asbestikeraamiset (saviastioiden sekoitteena on asbestimineraalia) ryhmät, kuten Pöljän, Kierikin keramiikat. Noin 3200 eKr. lounaiseen Suomeen saapui Itämeren piiristä uutta väestöä, jolle tyypillistä esineistöä olivat ns. vasarakirveet sekä nuorapainanne-
koristeinen keramiikka.

Täkäläisestä perinteestä poiketen vasarakirveskulttuurin asuinpaikat eivät sijainneet aivan rannassa vaan ne saattoivat sijaita kaukanakin vesistöistä. Laajemman materiaalin valossa näyttää siltä, että keramiikka oli kivikauden loppupuolella melko harvinaista koko Keski-Suomessa, vaikka tähän aikaan liittyviä asuinpaikkoja tunnetaankin. Osittain kyseessä voi olla tutkimusten puutteen luoma harha, mutta taustalla lienee myös se, että keramiikkaa on tehty alueella vain vähän - saviastioihin ei siis ole ollut suurta tarvetta.

Jämsän seudulta ei tunneta varmoja myöhäiskampakeraamisia tai asbestikeraamisia löytöjä. Vasarakirves- eli nuorakeraamisen väestön alue ei ulottunut Jämsään, mutta kontakteja tähän suuntaan osoittaa Jämsän Alhojärveltä löytynyt vasarakirveen puolikas.
Maailmalla 3000 eKr.
Eurooppa

Englannissa rakennetaan Stonehengen 1. vaihe. Itäisessä Keski-Euroopassa ja Itämeren piirissä leviää ja vallitsee vasarakirveskulttuuri.

Pohjois-Afrikka ja Lähi-Itä
Sivilisaatiot syntyvät. Varhaisdynastinen kausi Egyptissä 3000 - 2665 eKr. Sumerin valtakunta eli Urukin imperiumi vallitsee Mesopotamiassa, jossa kehitetään myös nuolenpääkirjoitus.

Aasia
Mammutteja eli vielä jääkauden aikaisten suurten laumojen jäänteenä Wrangelin saarella Koillis-Siperiassa.

Amerikka
Saviastioiden valmistustaito omaksutaan Amerikan mantereella itsenäisenä keksintönä.