This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Haaviston kylä osaksi Jämsänkoskea

Jämsänkoskella alettiin vaatia oman kunnan perustamista 1920-luvulla. Lain mukaan oli ensiksi perustettava seurakunta ja vasta sen jälkeen oli mahdollista muodostaa itsenäinen kunta.

Työväenyhdistys puolsi yksimielisesti Jämsästä irtaantumista, maatalousväestö suhtautui epäilevämmin. Varsinkin tilalliset pelkäsivät maatalouden etujen jäävän teollisuuden varjoon. Kun tehdasyhteisö pystyi osoittamaan irtaantumisen takaavan huomattavia huojennuksia veroihin, sai hanke lisää kannatusta myös maatalousväestön parissa.

Seurakuntalaisten kokous valitsi erityisen toimikunnan ajamaan itsenäistymisasiaa. Toimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Otto Sovijärvi Haavistosta. Sitkeän työn tuloksena Jämsänkosken seurakunta aloitti itsenäisen toimintansa toukokuussa 1925. Keskustaajaman ohella siihen kuului Haaviston kylä. Seurakunnan itsenäistyttyä olikin lyhyt matka kunnalliseen itsehallintoon. Vuoden 1926 alusta Haavistosta tuli osa Jämsänkosken kuntaa.

Kuva: Eero Eskolan arkisto