This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Kalevi Rahikainen

1927 Koskenpää - 1992

Merimies, maa- ja sekatyömies, toimistosihteeri, kirjanpainaja-kustantaja.

Tuotanto

Aurinko on vielä nuori. Romaani. Karisto, 1962.
Vaiti minussa. Akateeminen kustannusliike, 1962.
Kaikki se. Uusiromanttinen romaani kesästä ja rakkaudesta. Karisto, 1966.
Minä, Urho ja Mao. Weilin + Göös, 1973.
Välähtää ikuinen silmissä. Weilin + Göös, 1977.