This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
1910 - 1927

Työväestö oli liikunnallisesti erittäin aktiivista ja Jämsässä ensimmäinen seura, Tarmo, rekisteröitiin jo 1910. Jämsänkoski sai Jyrynsä 1927, työväen urheilutoiminnan elpyessä voimakkaasti. Aktiivia työväenyhdistyksiä oli tuolloin lisäksi Vekkulassa, Hassissa ja Haavistossa. Symbolista ajalle oli työväen toiminnan voimakas erottaminen porvaristosta joka heijastui jopa harrastusten tasolle. Jopa SVULlia puhdistettiin 1918 aktiivisiksi osoittautuneista punaisista. Edes samoille kentille ei mahduttu - koskella porvarillinen Ilves harjoitteli omilla, Jyry omilla kentillään.
Maailmalla 1923 - 1924

1924 Adolf Hitlerin (1889 - 1945) Taisteluni