This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Kylä kasvaa

Isovihan jälkeen 1700-luvun lopulla väestö alkoi kasvaa syrjäisimmilläkin alueilla. Talollisten verotaakka keveni ja työvoima lisääntyi, jolloin oli mahdollista raivata uusia alueita asuttavaksi ja viljeltäväksi. Myös uudet lait helpottivat maaseudun asuttamista, sillä tiloja voitiin jakaa perillisten kesken aiempaa pienempiin osiin, ja sukutilat saivat oikeuden perustaa torppia.

Kertteen taloista lohkaistiin uusia tiloja ja torppia 1770-, 1780- ja 1790-luvuilla. Tuomaalasta lohkaistiin ainakin Peijari ja Palsina(järvi) ja Eerolasta Sakari ja Lehto. Kertteellä oli jo tuolloin myös Uotilan talo tai torppa. Lapinniemestä lohkaistiin Palsina ja Poukkaniemi. Näistä taloista tuli itsenäisiä viimeistään 1800-luvun kuluessa. Nykyisen Palsinan kylän alueella sijaitsee myös Matoniemi, joka lohkaistiin 1770-luvulla Ylöveden talon torpaksi.

Koulunoja  Lapin niemi