This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Telakkateollisuutta Jämsässä

Liikenteen lisääntyessä pieneksi käyvää Toivoa uudistettiin perinpohjaisesti: pituutta lisättiin liki 7 metriä, laitettiin salonki ja hyttejä. Laivan remontti tehtiin pitkälti jämsäläisvoimin Vitikkalassa, mikä on ajan huomioon ottaen melkoinen teko. Konkola oli tarpeisiinsa rakennuttanut Vitikkalan telakan Lindemanin rannan ja sahan väliin. SielläJämsän telakka oli periaatteessa hyvin yksinkertainen. Kuvan telakka mahdollisesti toinen. hän sai korjattua aluksiaan ja rakennettua proomuja, joita hänellä oli peräti 16 parhaimmillaan. Toivon remontin lisäksi suurimpia urakoita olivat muutaman rahtilaivan rakentaminen. Telakalla oli kolme vierekkäistä nostopaikkaa, joille pienempiä laivoja sai parikin peräkkäin. Telakka kuvaa paitsi Konkolan suuruutta Päijänteen laivanvarustajana, myös silloista paikkakuntauskollisuutta.