This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Lindroos astuu esiin

Vuoden 1967 syksyllä vaihtui Kaipolassa pääluottamusmies. Pentti Salosen jälkeen tehtäviä oli hoitanut Olavi Leppänen, joka nyt erosi virastaan. Uudeksi pääluottamusmieheksi valittiin Aku Lindroos.

Vielä vuosikymmenen puolivälissä työmies nouti palkkakonttorista tilipussin käteensä. Juuso Waldenin periaate oli, ettei työmies kunnioita työnantajaa, jos palkka tulee pankin kautta. Ammattiosaston tavoite taas oli, että työnantaja maksaisi palkat suoraan pankkiin. Pitkän pyristelyn jälkeen Yhtyneet siirtyi moderniin palkanmaksusysteemiin.

Hiomo oli jatkuvasti tehtaan murheenkryyni. "Oli tapana, että miehet kuivasivat hikisiä paitojaan hiomon sisällä, vaikka ne olisi pitänyt viedä huoltotiloihin kuivumaan. Kerran eräs työmies ehti heittää paidan päältään, kun työnjohtaja tuli paikalle. Johtaja otti paidan ja luuttusi sillä lattian. Selvitin asiaa ja siitä kehkeytyi jupakka. Kirjoitin viimein asiasta presidentti Kekkoselle, joka otti asian puheeksi vuorineuvos Waldenin kanssa. Walden soitti tehtaalle, asia selvitettiin ja tehtaanjohtaja maksoi työmiehelle paidan hinnan. Se oli viisi markkaa." (Aku Lindroos)

Vuosikymmenen lopulla pääluottamusmiehen asema alkoi entisestään korostua. Aku Lindroos sai oman työhuoneen, siirron päivätöihin sekä vastaanottoajan, joka oli kaksi neljän tunnin jaksoa viikoittain.

Paperiliiton retkeilypäivän kulkue 1969