This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Ammattikoulutuksen paikallista kehitystä

Koulutyö aloitettiin vanhoissa väliaikaisissa tiloissa ja samaan aikaan käynnistyi myös uusien rakennuksien suunnittelu. Nykyaikaiset tilat valmistuivat nopeasti kahdessa osassa ja yleensä myös saneeraus- ja laajennushankkeet saatiin viivyttelemättä liikkeelle.

Koulunmäki 1960Oppilaitoksen opettajisto ja muu henkilöstö vakiintuivat 1960-luvulla ja opiskelijamäärä kasvoi tasaisesti. Myös omistuspohja laajeni Korpilahden ja Kuhmoisten liityttyä kuntainliiton jäseniksi.

Ammattioppilaitos omaksui alkuvuosista lähtien aktiivisen uudistamisen ja kehittämisen roolin seudullisesti, maakunnallisesti ja valtakunnallisesti. Uusia linjoja perustettiin uraa uurtavasti useammankin kerran. Kemiallisen puunjalostuksen opintolinja käynnistyi toisena Suomessa vuonna 1960 hyvässä yhteistyössä tehdasyhtiön kanssa. Autonkuljettajien koulutuslinja käynnistettiin maan ensimmäisenä vuonna 1981. Urheilijoiden ammatillisesta koulutuksesta tehtiin aloite Jämsänkoskella jo vuonna 1982. Muutaman muun koulun kanssa yhtäaikaisesti koulutuskokeilu aloitettiin vuonna 1986. Pitkäjänteisen kehitystyön tuloksena urheilijakoulutus oli koulutuksen juhlavuonna maan huipputasoa. Niinikään juhlavuonna saatiin alulle valtakunnallisena uutuutena komposiittialan koulutus. 

Rehtoreista Pentti Niekka teki yli 30 vuoden päivätyön, häntä seurasivat Ilkka Piirainen ja Matti Valta. Viimeksi mainittu toimi koko koulutuskeskuksen ja sittemmin kuntayhtymän johtajana.

Ajassa pysymiseksi Jämsänkoskella on oltu käynnistämässä työllisyyskoulutusta, väliaikaista koulutusta, aikuiskoulutusta ja oppisopimuskoulutusta. Samoin kurssitoimintaan on panostettu kysynnän mukaan.

Jämsänkoskella opettajien työelämään tutustuminen aloitettiin yhtenäisesti 1980-luvun alussa, valtakunnallisesti ajankohta oli varhainen. Oppilaat lähtivät omaan työharjoitteluunsa niin, että kaikki päästötodistuksen saaneet olivat noin kuukauden työharjoittelujaksolla lukuvuonna 1985 - 1986. Kauppaoppilaitos etsi harjoittelupaikkoja jo vuotta aiemmin.

 Pentti Niekka 50 v ja Lauri Suoniemi kuljettajana Ilkka Piirainen