This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Jämsänjokilaakson vuosi 2002 ja vuosikymmenten takaa, julkaisutiedot


Julkaisija

Jämsän Kotiseutuyhdistys ry.

Teksti

Ritva Boman
Pekka Hyytinen
Teijo M. Mäki
Vuokko Olkkonen (sanantaitajat)

Valokuvat (nykyaika)

Ritva Boman
Markku Hakaniemi
Mikko Hakonen
Teemu Lampinen
Mikko Lindroos
Hannu Reijonen
Juha Reinikainen
Leo Salminen
Seija Tiihala
Koillis-Hämeen arkisto

Valokuvat (mennyt aika)

Kuvaajan/arkiston nimi mainittu kunkin kuvan yhteydessä

Taitto

Lasse Larkka

Painotyöt

Gummerus Kirjapaino Oy
Jyväskylä 2002
Printed in Finland
ISSN 1458-4735