This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Längelmäen kirkollisrakennukset

Längelmäen seurakunta perustettiin vuonna 1640. Seurakunnan ensimmäinen kirkko rakennettiin Karvian kylään vuonna 1641. Hakosalmen kirkko valmistui vuonna 1772 Längelmäen kirkonkylään.

Jämsän puolelle kuntaliitoksessa Längelmäen kirkollisrakennuksista jäivät kirkkoherranpappila Hiukkaan kylässä ja rukoushuone Länkipohjan taajamassa.

Teksti
Kristiina Kokko

Lähteet
Länkipohjan rukoushuoneen 50-vuotishistoriikki. Laurila Eija, 1988.
Yhtäälle yhlen askeleet. Menneitä kerännyt: Eila Vanhatalo, 2003.
Pirkanmaan kulttuurihistorialliset kohteet. Tampereen seutukaavaliitto B 174, 1990.