This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Lakkautettuja kyläkouluja

Koskenpäällä, lähellä Petäjäveden rajaa sijaitsi Havun koulu, joka perustettiin vuonna 1907. Koulu tunnettiin myöhemmin nimellä Porkkalan koulu.

Niinimäen koulu perustettiin Koskenpäälle vuonna 1920 ja se toimi Vihtori Niinimäeltä vuokratuissa tiloissa vuoden 1925 tienoille saakka.

Ehikin koulu oli toiminnassa vuosina 1930 - 1962. Luomen koulu aloitti toimintansa vuonna 1891, oma koulutalo valmistui Riihijärven rannalle vasta 1920. Koulu jatkoi toimintaansa vuoteen 1971 Jämsänkosken kouluna.

Kalmalahden koulu perustettiin 1920-luvulla ja oman koulurakennuksen puuttuessa opetus aloitettiin vuokratiloissa Hallinmäen talossa. Koulu sai oman koulurakennuksensa vasta vuonna 1937, kun rakentamista jouduttiin lykkäämään pula-ajan vuoksi. Koulurakennus oli pelkistetyn klassististyylinen kivitalo, joka oli rapattu hienojakoisella kalkkirappauksella ja maalattu vaaleaksi. Koulu lakkautettiin vuonna 1966.

Sahloisten koulu

Sahloisten koulun perustamispäätös tehtiin jo vuonna 1908, mutta koulutyöhön kylällä päästiin vasta vuonna 1915 vuokrahuoneistossa. Koulun rakentamisesta tuli suuri kysymys kyläläisille ja sen sijoittamisesta kiisteltiin useaan otteeseen, valitettiinpa aina senaattiin saakka. Lopulta lopputulos oli kaiken sen vaivan arvoinen. Koulutalon suunnittelli Jämsän seuduilla suosittu ja useiden julkisten rakennusten suunnittelijana tunnettu rakennusmestari Johan Malmberg. Koulutyötä tehtiinkin vuokrahuoneistossa aina vuoteen 1925 saakka, jolloin Sahloisille valmistui kauan kaivattu koulurakennus.

Riihijärven koulu

Riihijärven kylän lapset aloittivat opintaipaleensa Luomen koulussa, kunnes vuonna 1916 päätettiin perustaa Riihijärven koulu kyläläisten toiveesta. Koululaiset saivat kuitenkin opiskella lähes kymmenen vuotta erilaisissa vuokrahuoneissa, jopa Kalliomäen torppa ostettiin koulutiloiksi, mutta sitä ei kuitenkaan käytetty. Lopulta vuonna 1925 valmistui oma koulurakennus Riihijärvelle. Koulu oli toiminnassa vuoteen 1966 asti.