This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
"Ylhäisempi sekakansakoulu"

Kuva: Juho Ala-Haaviston arkistoHaavistoon päätettiin perustaa "ylhäisempi sekakansakoulu tyttöjä ja poikia vasten" vuonna 1903. Syksystä 1904 alkaen koulu toimi "hyyrihuoneissa" Liukkoilan talossa. Päätös oman koulutalon rakentamisesta tehtiin vuonna 1906 ja koulurakennus valmistui Kankarisveden ja Sovijärven väliselle kannakselle vuonna 1908.

Kuva: Erkki Lampisen arkistoJohtokunta valitsi ensimmäiseksi, väliaikaiseksi opettajaksi Selma Pitkäsen. Ensimmäisenä syksynä kouluun ilmoittautui 29 oppilasta. Seuraavana vuonna opettajaksi valittiin Hilja Sipilä. Hänestä kylä sai kulttuuripersoonan, jonka vaikutus ulottui monille toiminnan aloille. Haaviston kansakoulun opettajana hän toimi yhtäjaksoisesti peräti 40 vuoden ajan.

Haaviston former upper elementary school in 2006Hilja Sipilän jälkeen yläkoulun opettajana toimi yhden lukuvuoden Oiva Häkkinen ja hänen jälkeensä vuosina 1946 - 51 Matti Leevi Manninen. Vuodesta 1951 koulun lopettamiseen asti 1958 yläkoulun opettajana toimi Helli Levola (myöhemmin Rantala).