This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Alakoulu

Oppivelvollisuuslaki tuli voimaan kesällä 1921. Kunnat jaettiin koulupiireihin, joissa kussakin piti olla kaksivuotinen ala-kansakoulu ja nelivuotinen yläkansakoulu. Oppivelvollisuuslain mukaisesti Haaviston koulupiirissä aloitti toimintansa erillinen alakansakoulu vuonna 1925. Tämäkin koulu toimi vuokratiloissa Mäkelän talossa 12 vuoden ajan. Vuonna 1936 kunnanvaltuusto päätti oman koulutalon rakentamisesta alakansakoululle, ja uusi rakennus saatiin käyttöön seuraavana vuonna.

Alakoulun opettajaksi valittiin Saima Salminen (myöhemmin Syrjä-Lehtinen), joka sitten Hilja Sipilän tavoin toimi vuosikymmenet Haaviston kansankynttilänä, yhteensä 36 vuotta. Alakoulun opettajaksi Saima Syrjä-Lehtisen jälkeen tuli Eira Kaasalainen (myöhemmin Halme-Hartikainen).

Kuva: Raili Järvisen arkisto