To the reader

Jämsänjokilaakson vuosi 2002

Vuosi 2002 on siirtymässä historiaan ja sen tapahtumia on kirjattu erilaisiin julkaisuihin ja teoksiin. Elinympäristömme muuttuu tahdoimme sitä tai emme.

Kansainvälinen tilanne on erilainen tänään kuin vuosi sitten. Muutosten ja tapahtumien määrä vaihtelee vuosittain. Uudet sukupolvet ja toimijat luovat uudenlaisia menetelmiä, käytäntöjä ja tapoja, jotka vaikuttavat elämäämme. Muutoksia tapahtuu Suomessa, ulkomailla ja omalla seudullamme ja niiden vaikutuksia voimme arvioida jälkikäteen kukin kohdaltamme.

Jämsänjokilaakson vuosi 2002 ja vuosikymmenten takaa -kirja on jatkoa vuosi sitten ilmestyneelle teokselle. Teokset täydentävät toisiaan ja tuovat tähän kokonaisuuteen yhdeksän uuden vuoden tapahtumat. Näistä voimme luoda katsauksen menneisiin vuosiin ja arvioida sitä, mikä on omaperäistä seudullamme ja mikä on ulkopuolista vaikutusta. Olemmeko päätöksissä huomioineet seutumme historiallisen kehityksen vai olemmeko luoneet mahdollisesti jotakin uutta?

Jämsän Kotiseutuyhdistys ry esittää parhaimmat kiitokset UPM-Kymmenen Jokilaakson tehtaille, Jämsän ja Jämsänkosken kaupungeille, joiden ennakkovarausten turvin hanketta ryhdyttiin toteuttamaan sekä Jämsänjokilaakson Säästöpankkisäätiölle rahallisesta avustuksesta.

Paikallislehti Koillis-Hämeen työryhmä Pekka Hyytinen, Ritva Boman, Markku Hakaniemi ja Teijo Mäki ovat vastanneet kirjan sisällöstä ja ulkoisesta ilmeestä Lasse Larkan panosta unohtamatta. Työ on ollut haastavaa ja monia vaihtoehtoja sisältävää, mutta lopputulokseen voidaan olla tyytyväisiä. Työryhmälle kiitos haasteen vastaanotosta ja hyvästä toteutuksesta.

Leo Salmiselle kiitos pitkäaikaisesta työstä Jämsän seudun vanhojen valokuvien tallentamisesta ja niiden hankinnasta teokseen. Samalla kiitos kaikille valokuvaajille ja valokuvien omistajille, jotka ovat antaneet kuvia teoksessa käytettäväksi.

Jämsän Kotiseutuyhdistys toivoo, että kirja antaa virikkeitä lukijan omien merkittävien tapahtumien kirjaamiseen ja valokuvien järjestämiseen. Samalla toivomme, että seutukuntamme tulevaisuutta rakennettaisiin historiallisesti kestävälle pohjalle.

Jämsässä 5.10.2002

Jämsän Kotiseutuyhdistys ry