This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Lähdeluettelo

Alla lähdemerkinnät Kirjailijat-osuudessa käytettyihin lähteisiin lukuunottamatta Auni Nuolivaarasta kertovaa aineistoa, jonka lähdemerkinnät löytyvät artikkelista.

Kirjallisuus
Hakkarainen, Olli - Vaijärvi, Kari (toim.): Heitä luetaan! Suomalaisia lasten- ja nuortenkirjailijoita. Kustannus-Mäkelä, 1990.
Jämsän yhteiskoulu 1905 - 1955. Jämsän Lehden kirjapaino, 1955.
Jämsän oppikoulut 1955 - 1980. Jämsän Lehti Oy, 1980.
Loivamaa, Ismo - Partti, Marjo - Pilhjerta, Ritva-Liisa (toim.): Lapsuuden rajamaat. WSOY, 1990.
Mäenpää, Jorma: Sata vuotta sadun ja seikkailun mailla: suomalaisen lasten- ja nuorisonkirjallisuuden vaiheita. Valistus, 1958.
Palmgren, Raoul: Joukkosydän, vanhan työväenliikkeemme kaunokirjallisuus. WSOY, 1966.
Suomalaisia lasten- ja nuortenkirjailijoita. Suomen kirjastoseura, 1972.
Suomen kirjailijat 1809 - 1916. SKS, 1993.
Suomen kirjailijat 1917 - 1944. SKS, 1981.
Suomen kirjailijat 1945 - 1970. SKS, 1977.
Suomen kirjailijat 1945 - 1980. SKS, 1985.

Lehtiartikkelit
Koillis-Häme 2.2.1982: "Kirjallisuus ja jämsäläinen maaperä."
Lippo, Eija: "Kummamumma". Kotiliesi 1990: 18, s. 40 - 41, 43.
Ojala, Risto: "Nieminen saarisella". Kuuloviesti 51 (1985): 9, s. 22.
Rinne, Matti: "Ilmari Eskola - kirjailija ja kylänmies." Helsingin Sanomat 4.10.1960.
Salo, Arvo: "Rikollisia". Kirja-arvostelu Parnassossa 9 (1959), s. 90 - 91.

Painamattomat lähteet
Eskola, Eija: "Elma, Ilmari ja lapset. Elämää Juokslahdessa 1960-luvun vaihteessa". 1991. Jämsän kotiseutuarkisto.
Isännäinen, Risto: "Maisteri Kalle Nikodemus Rauhala 1887 - 1937." 2001. Jämsän kotiseutuarkisto.

Internet
Aho, Leila - Vehkaniemi, Anneli: Jämsäkosken kirjaston kotiseutuhenkilöitä -sivut. Kirjailijat. http://www.jamsankoski.fi/kotiseutu/index1.htm
Olkkonen, Vuokko: Jämsän kirjaston kotiseutusivut. Kotiseutukirjallisuus.
http://kirjasto.jamsa.fi/kotiseutu/kirjallisuus/index.html