This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Kotiseutukirjoittajia

Alueella on useita kotiseutukirjoittajia. Esittelyitä on tällä hetkellä muutamista kirjoittajista, mutta Kotiseutukirjoittajat-osuutta täydennetään sitä mukaa, kun aineistoa valmistuu.

Aaltonen, Aleksi
Jämsänkoski
Lehtirunoja ja -proosaa

Ahlstedt, Hannu
Jämsänkoski
Paikallishistorioita

Ahonen, Risto
Jämsä
Kolumnisti, ihmissuhdekirja

Gee alias Gunnar Nieminen
Jämsä
Pakinoita

Gylldén, Pertti
Jämsä
Paikallishistorioita

Hakola, Risto
Jämsä
Näytelmiä ja paikallishistorioita

Kilpi, Voitto
Jämsänkoski
Muisteluja

Lampinen, Pauli
Jämsä
Pakinoita

Nieminen, Väinö
Jämsä
Lehtirunoja ja -kertomuksia

Ranta, Ilari
Jämsä
Runoja

Rautiainen, Anne Mari
Jämsä
Paikallishistorioita

Ruuska, Vesa
Jämsä
Vitsejä, henkilöhistoria

Salonen, Lauri
Jämsänkoski
Runoja, proosaa

Salonen, Oskar
Jämsä
Henkilöhistoria

Salonen, Toini
Jämsä
Runoja ja kertomuksia Nyyrikissä

Valkama, Jorma-Tapio
Jämsä
Novelleja ja kertomuksia

Vielma, Ahti
Jämsä
Runoja

Virtanen, Risto
Jämsänkoski
Muistelmia ja kirjoituksia

Västinen, Noora ja Haarla, Raita
Jämsä
Runoja