This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Jämsän seutu vuonna 2050 -piirustuskilpailu

Vaikka Museo24-nimi viittaa menneeseen, seudun koululaisia pyydettiin visioimaan myös kotiseutunsa tulevaisuutta piirustuskilpailun kautta. Pohdittavaksi annettiin seuraavia kysymyksiä.

Miltä oma kotipaikkakuntasi näyttää vuosisadan puolessa välissä? Miten ympäristö on muuttunut? Minkälaisia rakennuksia täällä on? Minkälaisilla kulkuvälineillä ihmiset liikkuvat, mitä he tekevät vapaa-aikanaan? Mitkä asiat ovat pysyneet muuttumattomina tästä kaukaisesta vuodesta 2007 asti?

Kilpailun aiheena oli Miltä Jämsän seutu näyttää vuonna 2050? Kilpailuun saivat osallistua kaikki koululaiset Jämsästä ja Jämsänkoskelta. Sarjat olivat 1. - 6. lk, 7. -9. lk. Kilpailuun osallistui yhteensä 178 työtä. Lukiosta ei tällä kertaa ollut osallistujia. Tekniikka oli vapaa, työn koko kuitenkin max A3. Töihin pyydettiin liittämään lyhyt kuvateksti.

Kilpailun raadissa olivat kuvataiteen lehtori Paavo Keskinen, Jämsän kulttuuritoimenjohtaja Ritva Hellsten ja Museo24:n puolesta Juhani Heikka.

Kilpailun palkinnot lahjoitti Sampo Pankki, Jämsän Kotiseutuyhdistys ry, Suomalainen Kirjakauppa, Jämsän kaupungin kulttuuritoimi ja Koillis-Häme-lehti.