This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Maisema muuttuu - näkymiä ennen ja nyt

Tähän osastoon kootaan kuvia lähinnä Jämsän ja Jämsänkosken taajama-alueilta. Vanhat kuvat ovat muutaman vuosikymmenen takaa, uudet kuvat  vuosilta 2005 - 2006. Joiltakin osin muutos on on ollut suuri,  paikoin taas  yllättävän pieni. Muutoksen suunnasta jokainen voi muodostaa oman käsityksensä.

Museo24 julkaisee myös yleisön kuvia. Jos hallussasi on vanhoja kuvia Jokilaaksosta, ota yhteyttä. Yhteystietomme löydät sivun yläreunan linkistä.Jämsän keskusaukio Koskentien suuntaan 2006 Jämsän keskusaukio Koskentien suuntaan 1970-luvulla