This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Suinulan kylä

Kuoreveden Suinulan kylä on varmasti syntyhistorialtaan kuin mikä tahansa sisämaahan vesistön varteen kehittynyt pieni maalaiskylä. Ihmiskäden aikaansaamaan kehityskaareen kuuluvat mm. lappalaisasutus, eräkausi, pysyvän asutuksen syntyminen Kuorevesi-järven rannoille, isojako, tiestön kehitys, Ilmavalokuva Suinulasta 1957koulu, pankki, posti, kaupat, vanhainkoti, Kuoreveden kunnan kuntakeskuksen siirtyminen Kavalasta Suinulaan, kolmantena kuntakeskuksena oleminen, ja siirtyminen Suinulasta Halliin, maaltapako, EU, kuntaliitos ja vireä yhdistystoiminta.

Tätä kirjoitettaessa kylään kuuluu n. 130 taloutta ja n. 260 asukasta. Pääosin asutaan omakotitaloissa. Maataloudesta saa elantonsa vain kaksi taloutta. Kylän keskeltä matkaa Mänttään on 17 km ja Halliin 7 km. Kylän 90 vuotta vanha koulu lakkautettiin keväällä 2006. Jämsän kaupunki tyhjensi Suinulan kylällä sijaitsevan Kuoreveden vanhainkodin ja vanhusten rivitalot kesällä 2009. 

Tämän Suinulan kylän syntyaikoina 1500- luvulla valtakunnan hallitsijan tavoitteena oli asumattoman maan asuttaminen. Tänä päivänä kukaan ei näytä pystyvän estämään päinvastaista kehitystä.

Teksti
Kari Moisio

Lähteet
Voionmaa, V. 1947. Hämäläinen eräkausi
Satakunnan historia III
Suomen asutuksen yleisluettelo