This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Laivalla Lahteen ja Jyväskylään

Suomi-laiva poimi ihmiset ja tavarat Jämsästä 1850-luvun lopulta alkaen Patajoensuuhun rakennetulta laivasillalta. Syksyllä 1872 laituri määrättiin siirrettäväksi Juokslahdelle Koljosen rantaan. Laivasilta tavara-aittoineen rakennettiin yhteisalueelle Ruonansalmen eli Villansalmen suulle.

Juokslahden laivalaituri oli Jämsän pääsatama vuoteen 1895 asti Severus Konkolan toimien ansiosta. Parhaimmillaan Juokslahdesta käsin liikennöi Päijänteellä useita Konkolan omistamia hinaajia proomuineen tai tukkilauttoineen sekä tavara- ja matkustuslaivoja. Vakinaista vuoroliikennettä oli Jyväskylä-Lahti-linjalla.