This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Rautatiet lyhyesti

Rautatieretkikunta Turenki-Jämsä-Jyväskylä-Haapajärvi v.1925päivällisellä Jmsk teht.paperisalissa, ASalosen kuvakok.Arvi SieväneRautateiden rakentaminen muutti kuljetus- ja matkustusliikenteen Suomessa. Suomen ensimmäinen rautatie valmistui vuonna 1862, jolloin avattiin radanpätkä Helsingistä Hämeenlinnaan. Keski-Suomessa ensimmäinen rata valmistui vuonna 1897, jolloin avattiin Jyväskylästä Haapamäelle kulkeva rata. Rautatieverkoston pohjana olevat pohjois- ja eteläsuunnassa Suomea halkovat pääradat olivat valmiina 1900-luvun ensimmäisillä vuosikymmenillä.

Jämsänjokilaakso ei ollut mukana ensimmäisessä rautatierakentamisen aallossa 1800-luvun lopulla, jolloin muun muassa Haapamäki, Tampere ja Jyväskylä saivat rautatieyhteyden. Liikennöinti ja tavaroiden kuljetus hoidettiin Jokilaaksosta maailmalle maanteitse ja vesistöjen kautta, laivaliikenne olikin vilkasta Päijänteeseen yhtyvällä Jämsänjoella vielä pitkään sotien jälkeenkin. Jämsänjokilaakson kasvava teollisuus tarvitsi kuitenkin puutavaran ja paperin kuljettamiseen lisävoimia ja näin ryhdyttiin suunnittelemaan rataverkkoa, joka liittäisi Jämsän Suomen rautatieverkostoon.

Orivedeltä rakennettiin rautatie Jämsään ja sieltä sivuraiteina Kaipolan sekä Jämsänkosken tehtaille vuosina 1938 - 1953. Radan valmistuminen kesti kauan, sillä rakennustyöt katkesivat useaan otteeseen sotien ja materiaalipulan vuoksi. Jämsästä päästiin junalla Jyväskylään kuitenkin vasta vuonna 1978, kun Jämsä-Jyväskylä rataosuus avattiin. Siihen saakka rautatien merkitys oli alueella enemmänkin tavarankuljetukseen kuin henkilöliikenteeseen painottuva.
Lyhennelmän teksti
Saija Silén