This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Alhon koulu

Alhon kansakoulu perustettiin Vilkkilän kylään. Koulun ehdotuspiirustuksen on laatinut J. Stenback rakennustoimisto vuonna 1890. Koulu vihittiin käyttöön syyskuussa 1892. Koulurakennus paloi tammikuussa 1896, jonka jälkeen koulu toimi vuokratiloissa Hiukkaan kylän Nikkilän talossa. Uusi koulu valmistui kuitenkin jo saman vuoden lopulla.
Alhon koulu sijaitsee Längelmäveden rannalla Vilkkilässä.
Pääurakoitsijana oli puuseppä J. Wilkman. Muutospiirustuksia olivat laatineet uutta kuistia varten toukokuussa 1927 Arvid Männistö ja julkisivu- ja sisätilamuutoksia varten Heikki Tiitola. Aumakattoisen talousrakennuksen on suunnitellut R. Järvenpää vuonna 1928. Rannassa on hirsinen saunarakennus1950-luvulta.

Koulurakennus muutettiin asunnoiksi vuonna 1953 Länkipohjan keskuskoulun valmistumisen jälkeen ja se toimi kansalaiskoulun oppilasasuntolana. Längelmäen kunta vuokrasi koulun 1970-luvulla. Pellavamuseo ja Pellava-aitta toimivat Alhon koulun tiloissa vuoteen 1990 asti. Jalokivigalleria on ollut tiloissa vuodesta 1994 lähtien ja on pitänyt yllä Pellavamuseota.

Koulu on Längelmäen kouluista vanhin ja se on mukana julkaisussa Pirkanmaan kulttuurihistorialliset kohteet.